Gói xét nghiệm

Xét nghiệm chỉ sử dụng cho cá nhân để xác nhận mối quan hệ DNA di truyền huyết thống giữa trẻ và cha mẹ.
3.567.000 đ

Xét nghiệm có giá trị pháp lý để xác nhận mối quan hệ DNA di truyền huyết thống giữa trẻ em và cha mẹ hoặc ông bà để có được một tài liệu pháp lý khác KHÔNG phải là giấy khai sinh.
5.880.000 đ

Xét nghiệm có giá trị pháp lý để xác nhận mối quan hệ DNA di truyền huyết thống giữa đứa trẻ và cha mẹ để lấy giấy khai sinh.
5.324.000 đ

Xét nghiệm chỉ sử dụng cho cá nhân để xác nhận mối quan hệ DNA di truyền huyết thống giữa đứa trẻ và người thân bên cha.
6.090.000 đ

Xét nghiệm chỉ sử dụng cho cá nhân để xác nhận mối quan hệ DNA di truyền huyết thống giữa đứa trẻ và người thân bên mẹ.
6.090.000 đ

Giúp phát hiện bệnh sớm khi tiểu đường đang có xu hướng trẻ hóa.
159.000 đ

Gói Xét Nghiệm Dị Ứng 72 kiểm tra nồng độ IgE chuyên biệt với dị nguyên trong huyết thanh hoặc huyết tương người sử dụng phương pháp Immunoblotting. Xét nghiệm chẩn đoán 72 loại dị ứng thực phẩm bao gồm Total IgE.
1.499.000 đ

Giúp chẩn đoán phản ứng với 6 loại lông động vật, bụi và mạt bụi nhà.
1.530.000 đ

loading.svg