Gói xét nghiệm

Giúp nam giới phát hiện kịp thời ngay khi có dấu hiệu ung thư.
1.480.000 đ

Giúp nữ giới phát hiện kịp thời ngay khi có dấu hiệu ung thư.
1.660.000 đ