Sốt & Sốt xuất huyết

Giúp chẩn đoán và đánh giá tình trạng sốt xuất huyết.
Giúp bác sĩ theo dõi quá trình điều trị sau khi kết quả Dengue NS1Ag dương tính.