Dị ứng và trao đổi chất

Giúp chẩn đoán phản ứng với 6 loại lông động vật, bụi và mạt bụi nhà.
1.480.000 đ

Giúp chẩn đoán tình trạng dị ứng đối với 14 loại thực phẩm hằng ngày.
2.310.000 đ

Giúp đánh giá khả năng dung nạp thực phẩm để xây dựng chế độ ăn hợp lý.
3.000.000 đ