Dị ứng

Giúp chẩn đoán phản ứng với 7 loại hạt và ngũ cốc.
1.300.000 đ

Giúp chẩn đoán phản ứng với 6 loại lông động vật, bụi và mạt bụi nhà.
1.500.000 đ

Giúp chẩn đoán tình trạng dị ứng với 4 loại thịt phổ biến.
800.000 đ

Giúp chẩn đoán tình trạng dị ứng đối với 14 loại thực phẩm hằng ngày.
2.600.000 đ

Giúp chẩn đoán tình trạng dị ứng với 6 loại trái cây, rau củ.
1.300.000 đ

Giúp chẩn đoán dị ứng với 5 loại trứng và sữa.
950.000 đ