Gói xét nghiệm

Giúp chẩn đoán phản ứng với 7 loại hạt và ngũ cốc.
Giúp chẩn đoán phản ứng với 6 loại lông động vật, bụi và mạt bụi nhà.
Giúp chẩn đoán tình trạng dị ứng với 4 loại thịt phổ biến.
Giúp chẩn đoán tình trạng dị ứng đối với 14 loại thực phẩm hằng ngày.
Giúp chẩn đoán tình trạng dị ứng với 6 loại trái cây, rau củ.