Zalo Button

Gói xét nghiệm

Giúp chẩn đoán phản ứng với 7 loại hạt và ngũ cốc.
1.250.000 đ

Giúp chẩn đoán phản ứng với 6 loại lông động vật, bụi và mạt bụi nhà.
1.480.000 đ

Giúp chẩn đoán tình trạng dị ứng với 4 loại thịt phổ biến.
740.000 đ

Giúp chẩn đoán tình trạng dị ứng đối với 14 loại thực phẩm hằng ngày.
2.310.000 đ

Giúp chẩn đoán tình trạng dị ứng với 6 loại trái cây, rau củ.
1.390.000 đ

Giúp chẩn đoán dị ứng với 5 loại trứng và sữa.
1.180.000 đ