Chụp Xquang Xương Cẳng Tay Thẳng Nghiêng

24891-4

129.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Chẩn Đoán Hình Ảnh