Kháng thể kháng nhân Bộ 23 (ANA 23 Profile) **

53018-23

2.700.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Tự Miễn

Loại mẫu:

Huyết Thanh