ANA 23 Profile

53018-23

2.700.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Tự Miễn

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Kĩ thuật:

Kháng thể kháng nhân (anti-ANA) bằng kỹ thuật ELISA