Xét nghiệm lẻ

Đây là phản ứng quá mẫn với thức ăn do IgG gây ra, thường là loại phản ứng chậm và xảy ra sau thời gian dài tiêu thụ thức ăn cụ thể, đồ uống, phụ gia thực phẩm hoặc hợp chất có trong thực phẩm, gây ra các triệu chứng trên một hoặc nhiều cơ quan và hệ thống cơ thể. Xét nghiệm này không nên bị nhầm lẫn với dị ứng thực phẩm (IgE), trong đó các triệu chứng được xác định cụ thể và dễ nhận biết hơn.
Xác định dị nguyên của mạt nhà Blomia tropicalis (Bt) gây dị ứng (d201)
Xác định dị nguyên đậu nành gây dị ứng (f14)
Gói Xét Nghiệm Dị Ứng 44 kiểm tra nồng độ IgE chuyên biệt với dị nguyên trong huyết thanh hoặc huyết tương người sử dụng phương pháp Immunoblotting. Xét nghiệm chẩn đoán 44 loại dị nguyên bao gồm Total IgE.
Gói Xét Nghiệm Dị Ứng 72 kiểm tra nồng độ IgE chuyên biệt với dị nguyên trong huyết thanh hoặc huyết tương người sử dụng phương pháp Immunoblotting. Xét nghiệm chẩn đoán 72 loại dị ứng thực phẩm bao gồm Total IgE.
Xác định dị nguyên của n Cor a 9 gây dị ứng (f440)
Giúp sàng lọc dị ứng, đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch của cơ thể bằng cách đo nồng độ IgE.
loading.svg