IGRA (QuantiFERON)

71772-8

IGRA đo lường phản ứng miễn dịch của một người đối với Mycobacterium tuberculosis – tác nhân gây bệnh lao. Các tế bào bạch cầu ở người đã nhiễm trực khuẩn lao sẽ giải phóng interferon-gamma (IFN-g) khi được trộn với các kháng nguyên (chất có thể tạo ra phản ứng miễn dịch) có nguồn gốc từ M. tuberculosis.

2.000.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

IGRA đo lường phản ứng miễn dịch của một người đối với Mycobacterium tuberculosis - tác nhân gây bệnh lao. Các tế bào bạch cầu ở người đã nhiễm trực khuẩn lao sẽ giải phóng interferon-gamma (IFN-g) khi được trộn với các kháng nguyên (chất có thể tạo ra phản ứng miễn dịch) có nguồn gốc từ M. tuberculosis.

Phân loại:

Nhiễm Trùng/ Truyền Nhiễm

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần