NIPT Trisure First **

GS-TSF

Gói xét nghiệm bao gồm:

+Khảo sát tam nhiểm sắc thể của 3 NST thường 13-18-21

Lưu ý khi xét nghiệm:

  • Khách hàng phải điền vào thiếu đồng thuận thực hiện xét nghiệm
  • Đem theo kết quả siêu âm khi đi thực hiện xét nghiệm
Khuyến cáo: siêu âm và xét nghiệm nên thực hiện cùng một ngày

1.599.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Gói xét nghiệm bao gồm: +Khảo sát tam nhiểm sắc thể của 3 NST thường 13-18-21 Lưu ý khi xét nghiệm:
  • Khách hàng phải điền vào thiếu đồng thuận thực hiện xét nghiệm
  • Đem theo kết quả siêu âm khi đi thực hiện xét nghiệm
Khuyến cáo: siêu âm và xét nghiệm nên thực hiện cùng một ngày

Phân loại:

Sản Phụ Khoa

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần