Nhóm máu (ABO + Rhesus) (Cuống rốn / Dưới 1 tuổi)

34530-6C

Một nhóm máu có thể được phân loại thành bốn nhóm phổ biến: A, B, AB hoặc O và được gọi là hệ thống ABO. Ngoài ra, hệ thống máu thứ hai gọi là hệ thống Rhesus (Rh) giúp xác định xem nhóm máu là Rh dương hay Rh âm. Xét nghiệm được thực hiện dựa trên mẫu máu cuống rốn giúp xác định nhóm máu ABO và Rhesus của trẻ sơ sinh.

159.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Một nhóm máu có thể được phân loại thành bốn nhóm phổ biến: A, B, AB hoặc O và được gọi là hệ thống ABO. Ngoài ra, hệ thống máu thứ hai gọi là hệ thống Rhesus (Rh) giúp xác định xem nhóm máu là Rh dương hay Rh âm. Xét nghiệm được thực hiện dựa trên mẫu máu cuống rốn giúp xác định nhóm máu ABO và Rhesus của trẻ sơ sinh.

Phân loại:

Nhóm Máu

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần