META106 + MSMS + CH/CAH/G6PD + Hemoglobinopathies**

META106+5

7.518.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Xét nghiệm lẻ

Loại mẫu:

Urine + Heel-Prick Blood