FT4

83121-4

Free Thyroxine (Free T4 – T4 tự do) là dạng hoạt động của hormone thyroxine. Thyroxine (T4) là một trong hai hormone chính được tạo ra bởi tuyến giáp, một tuyến nhỏ ở vùng cổ. Tuyến giáp giúp điều chỉnh việc sử dụng năng lượng, cân nặng, nhiệt độ cơ thể, sức mạnh cơ bắp và hệ thần kinh. Xét nghiệm này giúp chẩn đoán, đánh giá và theo dõi các rối loạn tuyến giáp, chẳng hạn như tuyến giáp hoạt động quá mức hoặc kém hoạt động và hỗ trợ chẩn đoán rối loạn tuyến yên.

105.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Free Thyroxine (Free T4 - T4 tự do) là dạng hoạt động của hormone thyroxine. Thyroxine (T4) là một trong hai hormone chính được tạo ra bởi tuyến giáp, một tuyến nhỏ ở vùng cổ. Tuyến giáp giúp điều chỉnh việc sử dụng năng lượng, cân nặng, nhiệt độ cơ thể, sức mạnh cơ bắp và hệ thần kinh. Xét nghiệm này giúp chẩn đoán, đánh giá và theo dõi các rối loạn tuyến giáp, chẳng hạn như tuyến giáp hoạt động quá mức hoặc kém hoạt động và hỗ trợ chẩn đoán rối loạn tuyến yên.

Phân loại:

Tuyến Giáp

Loại mẫu:

Huyết Thanh