CYP2C19*2 genotype **

82205-3

827.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Others

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần