Zalo Button

Chụp Xquang Sọ Thẳng Nghiêng

28564-3

140.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Chẩn Đoán Hình Ảnh