Chương trình khuyến mãi tháng 4

Giảm 20% cho hóa đơn từ 2 GXN trở lên

Giảm 20% khi xét nghiệm từ 2 gói trở lên

 • Thể lệ: Giảm 20% các GXN cho hóa đơn từ 02 GXN trở lên
 • Sản phẩm áp dụng:

+ GXN Tổng Quát Diag Wellness Bạc​

+ GXN Tổng Quát Diag Wellness Vàng​

+ GXN Tổng Quát Diag Wellness Kim Cương​

+ GXN Đánh Giá Sức Khỏe Sinh Sản Nam​

+ GXN Đánh Giá Sức Khỏe Sinh Sản Nữ​

+ GXN Dấu Ấn Ung Thư Nam​

+ GXN Dấu Ấn Ung Thư Nữ​

+ GXN Vi Chất, Khoáng Chất, Điện Giải​

+ GXN Ký Sinh Trùng

 • Thời gian: 01/03 –  31/03/2024

Giảm 500K cho nhóm từ 2 người trở lên

Giảm 500K cho nhóm từ 2 người trở lên

 • Thể lệ: Giảm 20% các GXN Tổng Quát Diag Wellness, các GXN Tầm Soát Dấu Ấn Ung Thư Nam và Nữ cho nhóm khách hàng từ 2 người trở lên
 • Sản phẩm áp dụng:

+  Gói Xét Nghiệm Tổng Quát Diag Wellness Bạc

+ Gói Xét Nghiệm Tổng Quát Diag Wellness Vàng

+ Gói Xét Nghiệm Tổng Quát Diag Wellness Kim Cương

+ Gói Xét Nghiệm Dấu Ấn Ung Thư Nữ (8)

+ Gói Xét Nghiệm Dấu Ấn Ung Thư Nam (7)

 • Thời gian: 01/03 – 31/03/2024

Miễn phí cho xét nghiệm CA 15-3

Xét nghiệm dấu ấn ung thư vú CA 15-3

 • Thể lệ: Miễn phí xét nghiệm lẻ CA 15-3 hoặc Giảm 198K cho GXN Tầm Soát Dấu Ấn Ung Thư Nữ nhân dịp 8/3
 • Sản phẩm áp dụng:

+ CA 15-3

+ GXN Tầm Soát Dấu Ấn Ung Thư Nữ

 • Điều kiện: Like & Share trên Facebook
 • Thời gian: 07/03 – 24/03/202

Miễn phí lấy mẫu tại nhà

Miễn phí lấy mẫu tại nhà

 • Thể lệ: Dành cho khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ của Diag
 • Thời gian: 01/03 – 31/03/2024

Giảm 10% cho GXN NIPT (NIPT 3 & NIPT 9.5)

Xét nghiệm NIPT

 • Thể lệ: Giảm 10% cho GXN NIPT (NIPT 3 & NIPT 9.5)
 • Sản phẩm áp dụng:

+ NIPT 3

+ NIPT 9.5

 • Thời gian: 01/03 – 31/03/2024

Đăng ký tư vấn

name

Họ và tên

Số điện thoại