xét nghiệm tràn dịch màng phổi

Xét Nghiệm Rivalta Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?

Xét nghiệm rivalta còn được gọi là phản ứng dịch chọc dò được sử …