xét nghiệm máu lắng

Xét Nghiệm Máu Lắng ESR Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?

Xét nghiệm máu lắng ESR hay đo tốc độ lắng hồng cầu, là xét …