xét nghiệm kháng thể IgG

Chẩn Đoán Sốt Xuất Huyết Được Thực Hiện Như Thế Nào?

Chẩn đoán sốt xuất huyết giúp phát hiện bệnh sớm và có hướng điều …