xét nghiệm đờm AFB

Xét Nghiệm Đờm AFB Là Gì? Quy Trình Và Ý Nghĩa

Xét nghiệm đờm AFB là xét nghiệm tìm vi khuẩn gây bệnh lao, từ …