viêm gan cấp tính

Viêm Gan Cấp Tính Bí Ẩn Ở Trẻ – Bộ Y tế Đề Nghị Các Đơn Vị Theo Dõi Chặt Chẽ

Yêu cầu theo dõi, báo cáo viêm gan bí ẩn ở trẻ từ Bộ …