urea nitrogen

Những Thông Tin Quan Trọng Về Xét Nghiệm BUN Bạn Cần Biết

Xét nghiệm BUN là xét nghiệm giúp đánh giá tình trạng hoạt động của …