tầm soát định kỳ

Gói Xét Nghiệm Tổng Quát DIAG WELLNESS – Platinum 

(*) Lưu ý: Chẩn đoán hình ảnh chỉ áp dụng thực hiện tại chi …