sốt siêu vi

Gói Xét Nghiệm Chẩn Đoán Sốt (Siêu Vi, Thương Hàn, Sốt Xuất Huyết, Sốt Rét)

Xét nghiệm chẩn đoán sốt bao gồm sốt xuất huyết, sốt rét, sốt siêu …