giấy phép xét nhiệm covid

Loại giấy xét nghiệm COVID nào Diag Laboratories đã được cấp phép?

Diag Laboratories là một trong những bệnh viện tư nhân sở hữu giấy chứng …