đông máu

Bệnh Đông Máu Gây Nguy Hiểm Như Thế Nào Đối Với Sức Khỏe?

Đông máu có ý nghĩa quan trọng trong việc cầm máu. Nếu quá trình …

Xét Nghiệm D-Dimer: Giá Trị Chỉ Số, Quy Trình Xét Nghiệm

Xét nghiệm D-dimer là xét nghiệm kiểm tra nồng độ D-dimer trong máu. Dưới …

Xét Nghiệm APTT Là Gì? Ý Nghĩa Xét Nghiệm APTT

Xét nghiệm APTT là một xét nghiệm giúp đánh giá khả năng cầm và …