đánh giá độ lọc cầu thận

Xét Nghiệm Egfr Là Gì Và Những Thông Tin Cần Biết

Xét nghiệm eGFR là xét nghiệm được thực hiện trong trường hợp chẩn đoán …