cục máu đông

Xét Nghiệm D-Dimer: Giá Trị Chỉ Số, Quy Trình Xét Nghiệm

Xét nghiệm D-dimer là xét nghiệm kiểm tra nồng độ D-dimer trong máu. Dưới …

Xét Nghiệm Anti Phospholipid 7 Chỉ Số Cho Bạn Biết Điều Gì?

Xét nghiệm Anti Phospholipid 7 chỉ số giúp chẩn đoán và điều trị hội …