bộ y tế

Loại giấy xét nghiệm COVID nào Diag Laboratories đã được cấp phép?

Diag Laboratories là một trong những bệnh viện tư nhân sở hữu giấy chứng …