bệnh lao

Xét Nghiệm Quantiferon – Phương Pháp Tầm Soát Lao Hiệu Quả

Xét nghiệm Quantiferon đóng vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán và xác …

IGRA test – Phương Pháp Giúp Phát Hiện Bệnh Lao Ngay Khi Ở Giai Đoạn Tiềm Ẩn

IGRA test – Xét nghiệm lao qua máu giúp phát hiện bệnh lao đang …