Xét nghiệm MTB định danh và kháng RIF (Rifampicin)**

33634-7

1.289.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Xét nghiệm lẻ

Loại mẫu:

Đàm