VZV IgM

29662-4

Virus Varicella zoster (VZV) là một loại virus gây bệnh thủy đậu và bệnh zona ở những những người chưa chủng ngừa. VZV có khả năng lây nhiễm cao và lây truyền qua tiếp xúc với các mụn nước vỡvà dịch tiết đường hô hấp của người nhiễm virus. Sau khi cơ thể tạo được miễn dịch, virus vẫn tiềm ẩn trong các hạch thần kinh cảm giác và có thể kích hoạt trở lại gây bệnh zona khi suy giảm miễn dịch theo tuổi tác. Việc phát hiện các kháng thể IgM gợi ý tình trạng nhiễm trùng hiện tại hoặc gần đây. Ngược lại, sự hiện diện của kháng thể IgG cho thấy đã từng nhiễm giun đũa trước đây.

250.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Virus Varicella zoster (VZV) là một loại virus gây bệnh thủy đậu và bệnh zona ở những những người chưa chủng ngừa. VZV có khả năng lây nhiễm cao và lây truyền qua tiếp xúc với các mụn nước vỡvà dịch tiết đường hô hấp của người nhiễm virus. Sau khi cơ thể tạo được miễn dịch, virus vẫn tiềm ẩn trong các hạch thần kinh cảm giác và có thể kích hoạt trở lại gây bệnh zona khi suy giảm miễn dịch theo tuổi tác. Việc phát hiện các kháng thể IgM gợi ý tình trạng nhiễm trùng hiện tại hoặc gần đây. Ngược lại, sự hiện diện của kháng thể IgG cho thấy đã từng nhiễm giun đũa trước đây.

Phân loại:

Nhiễm Trùng/ Truyền Nhiễm

Loại mẫu:

Huyết Thanh