Urea

25550-5G

Ure là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa đạm trong cơ thể. Ure là chất độc được thận thải ra ngoài cơ thể. Ure trong máu cao hơn bình thường gợi ý tình trạng tổn thương chức năng thận.

50.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Ure là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa đạm trong cơ thể. Ure là chất độc được thận thải ra ngoài cơ thể. Ure trong máu cao hơn bình thường gợi ý tình trạng tổn thương chức năng thận.

Phân loại:

Nước Tiểu

Loại mẫu:

Nước Tiểu 24h