Urea

22664-7

Ure là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa đạm trong cơ thể. Ure là chất độc được thận thải ra ngoài cơ thể. Ure trong máu cao hơn bình thường gợi ý tình trạng tổn thương chức năng thận.

22.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Ure là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa đạm trong cơ thể. Ure là chất độc được thận thải ra ngoài cơ thể. Ure trong máu cao hơn bình thường gợi ý tình trạng tổn thương chức năng thận.

Phân loại:

Thận

Loại mẫu:

Huyết Thanh