Triple Test

35086-8M

400.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Sản Phụ Khoa

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Trả kết quả sau:

24 hours (24 tiếng)

Kĩ thuật:

x