Soi Nấm [Tóc]

10688-0

50.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Vi Sinh

Loại mẫu:

Tóc

Trả kết quả sau:

3 hours (3 tiếng)

Kĩ thuật:

Vi nấm nhuộm soi