Zalo Button

MẪU MÔ SINH THIẾT NỘI SOI/SINH THIẾT ĐẠI TRÀNG

55221-2

286.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Xét nghiệm lẻ

Loại mẫu: