SHBG

13967-5

SHBG là protein gắn với hormone giới tính trong máu. Khi SHBG liên kết với các hormone giới tính, các cơ quan trong cơ thể không thể sử dụng các hormone đó. Cở thể chỉ sử dụng hormone giới tính tự do không gắn với SHBG. Xét nghiệm đánh giá hoạt động của testosterone trong cơ thể.

199.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

SHBG là protein gắn với hormone giới tính trong máu. Khi SHBG liên kết với các hormone giới tính, các cơ quan trong cơ thể không thể sử dụng các hormone đó. Cở thể chỉ sử dụng hormone giới tính tự do không gắn với SHBG. Xét nghiệm đánh giá hoạt động của testosterone trong cơ thể.

Phân loại:

Nội tiết & Hormon

Loại mẫu:

Huyết Thanh