COVID PCR (Khẩn)

95424-8STAT

Xét nghiệm Real-time PCR nhằm phát hiện định tính virus SARS-CoV-2

800.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Xét nghiệm Real-time PCR nhằm phát hiện định tính virus SARS-CoV-2

Phân loại:

COVID

Loại mẫu:

Mẫu Tỵ Hầu

Trả kết quả sau:

6 - 8 hours (6 - 8 tiếng)

Kĩ thuật:

Coronavirus Real-time PCR