Zalo Button

Sàng Lọc Dị Ứng Nấm Mốc (Alternaria Tenuis, Aspergillus Fumigatus, Candida Albicans, Cladosporium Herbarum, Penicillium Notadum)

41742-8

450.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Dị Ứng

Loại mẫu:

Huyết Thanh