Giải Phẫu Bệnh: Mẫu mô có đường kính >= 10cm **

11636-5

1.000.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Xét nghiệm lẻ

Loại mẫu: