Nhuộm Soi Gram

14361-0

55.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Vi Sinh

Loại mẫu:

Dịch Cơ Thể

Trả kết quả sau:

3 hours (3 tiếng)

Kĩ thuật:

Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường