Pro GRP

2329-1

Ung thư phổi bao gồm Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC) và ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC). Khoảng 15% ung thư phổi là SCLC. Pro-GRP là dấu ấn ung thư có độ nhạy cao để chẩn đoán SCLC. Pro-GRP tăng cao có liên quan với tăng gánh nặng kinh tế trong việc điều trị.

400.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Ung thư phổi bao gồm Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC) và ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC). Khoảng 15% ung thư phổi là SCLC. Pro-GRP là dấu ấn ung thư có độ nhạy cao để chẩn đoán SCLC. Pro-GRP tăng cao có liên quan với tăng gánh nặng kinh tế trong việc điều trị.

Phân loại:

Nhóm Xét Nghiệm Ung Thư

Loại mẫu:

Huyết Thanh