Phân tích DAMD mẫu máu ngoại vi/dịch khác bằng flow cytometry (cho 1 dấu ấn/CD/marker) (Dịch cơ thể)**

45268-0C

785.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Xét nghiệm lẻ

Loại mẫu:

Dịch