Zalo Button

Cặn Lắng + Cấy + Kháng Sinh Đồ Nước Tiểu

LP373754-3

198.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Vi Sinh

Loại mẫu:

Nước Tiểu