NT-proBNP

83107-3

NT-proBNP là một chất do tim tạo ra. NT-proBNP tăng cao gợi ý tim không bơm đủ lượng máu cơ thể cần. Tình trạng này được gọi là suy tim hoặc suy tim sung huyết. Xét nghiệm được sử dụng để chẩn đoán hoặc loại trừ suy tim. Ở những bệnh nhân bị suy tim, xét nghiệm được sử dụng để đánh giá độ nặng của bệnh, lên kế hoạch và đánh giá hiệu quả điều trị.

462.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

NT-proBNP là một chất do tim tạo ra. NT-proBNP tăng cao gợi ý tim không bơm đủ lượng máu cơ thể cần. Tình trạng này được gọi là suy tim hoặc suy tim sung huyết. Xét nghiệm được sử dụng để chẩn đoán hoặc loại trừ suy tim. Ở những bệnh nhân bị suy tim, xét nghiệm được sử dụng để đánh giá độ nặng của bệnh, lên kế hoạch và đánh giá hiệu quả điều trị.

Phân loại:

Tim Mạch

Loại mẫu:

Huyết Thanh