NIPT triSure **

GS-TS

Xét nghiệm bao gồm:

 • Khảo sát tam nhiễm sắc thể (NST) của 3 NST thường: 13-18-21
 • Khảo sát 01 bất thường NST XO
 • Khảo sát lệch bội NST giới tính (47,XXX), (47, XXY), (47, XYY), (48, XXXY)
 • Trisuare Carier: 2800 đột biến gây bệnh lien quan 9 bệnh di truyền lặn cho mẹ
 • Khảo sát tam NSTS thường khác 1-12, 14-17, 19-20, 22

Lưu ý khi xét nghiệm:

 • Khách hàng phải điền vào thiếu đồng thuận thực hiện xét nghiệm
 • Đem theo kết quả siêu âm khi đi thực hiện xét nghiệm
Khuyến cáo: siêu âm và xét nghiệm nên thực hiện cùng một ngày

4.800.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Xét nghiệm bao gồm:
 • Khảo sát tam nhiễm sắc thể (NST) của 3 NST thường: 13-18-21
 • Khảo sát 01 bất thường NST XO
 • Khảo sát lệch bội NST giới tính (47,XXX), (47, XXY), (47, XYY), (48, XXXY)
 • Trisuare Carier: 2800 đột biến gây bệnh lien quan 9 bệnh di truyền lặn cho mẹ
 • Khảo sát tam NSTS thường khác 1-12, 14-17, 19-20, 22
Lưu ý khi xét nghiệm:
 • Khách hàng phải điền vào thiếu đồng thuận thực hiện xét nghiệm
 • Đem theo kết quả siêu âm khi đi thực hiện xét nghiệm
Khuyến cáo: siêu âm và xét nghiệm nên thực hiện cùng một ngày

Phân loại:

Sản Phụ Khoa

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần