NIPT triSure 9.5

GS-TS95

Lưu ý khi xét nghiệm:

  • Khách hàng phải điền vào thiếu đồng thuận thực hiện xét nghiệm
  • Không yêu cầu cụ thể về thời gian siêu âm. Chỉ cần kết quả siêu âm gần nhất của thai phụ.

3.480.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Lưu ý khi xét nghiệm:
  • Khách hàng phải điền vào thiếu đồng thuận thực hiện xét nghiệm
  • Không yêu cầu cụ thể về thời gian siêu âm. Chỉ cần kết quả siêu âm gần nhất của thai phụ.

Phân loại:

Sản Phụ Khoa

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần