Nhuộm Zeihl tìm AFB (Mẫu Đàm 3)

79376-0

66.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Nhiễm Trùng/ Truyền Nhiễm

Loại mẫu:

Đàm

Trả kết quả sau:

3 hours (3 tiếng)

Kĩ thuật:

AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen