Nhóm máu (ABO + Rhesus) tự động

34530-6

Một nhóm máu có thể được phân loại thành bốn nhóm phổ biến: A, B, AB hoặc O và được gọi là hệ thống ABO. Ngoài ra, hệ thống máu thứ hai gọi là hệ thống Rhesus (Rh) giúp xác định xem nhóm máu là Rh dương hay Rh âm. Nhóm máu là một xét nghiệm phổ biến khi cần truyền máu và cấy ghép mô, cũng như khi mang thai.

90.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Một nhóm máu có thể được phân loại thành bốn nhóm phổ biến: A, B, AB hoặc O và được gọi là hệ thống ABO. Ngoài ra, hệ thống máu thứ hai gọi là hệ thống Rhesus (Rh) giúp xác định xem nhóm máu là Rh dương hay Rh âm. Nhóm máu là một xét nghiệm phổ biến khi cần truyền máu và cấy ghép mô, cũng như khi mang thai.

Phân loại:

Nhóm Máu

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần